OCClean 4XF HC - Vi sinh xử lý mùi hôi

Mua

AN TOÀN - SẠCH TỪ THIÊN NHIÊN 

Xử lý mùi hôi tại các bãi rác, nước rỉ rác, mùi hôi nước thải bằng vi sinh OCClean 4XF-HC là hiệu quả nhất. Đây là dòng vi sinh được phân lập chuyên biệt trong việc điều chỉnh các phản ứng gây ra mùi hôi. Sản phẩm an toàn với con người và thân thiện với môi trường.